domena pl 19zł • serwer www od 99złinfo@hostingfirmowy.pl • 41 241-21-02
Logowanie na konto klienta:
zapomniałe(a)ś hasła?

Informacje ogólne

Polityka antspamowa

Co to jest spam?

Spam to elektroniczne wiadomości rozsyłane do osób, które ich nie oczekują. Najbardziej rozpowszechniony jest spam za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zwykle (choć nie zawsze) jest wysyłany masowo.

Istotą spamu jest rozsyłanie dużej liczby informacji komercyjnych o jednakowej treści do nieznanych sobie osób. Nie ma znaczenia jaka jest treść tych wiadomości. By wiadomość określić mianem spamu musi ona spełnić trzy następujące warunki jednocześnie:

 1. treść wiadomości jest niezależna od tożsamości odbiorcy,
 2. odbiorca nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości,
 3. treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy

Masowe e-maile dzielą się na dwie kategorie: Pierwsza to tzw. Unsolicited Commercial Email (UCE), czyli spam komercyjny o charakterze reklamowym, zakazany przez prawo tak polskie jak i dyrektywę UE. Druga to tzw. Unsolicited Bulk Email (UBE), czyli maile o charaktarze często niekomercyjnym, takie jak apele organizacji społecznych i charytatywnych, czy partii politycznych prośby o pomoc czy masowe rozsyłanie ostrzeżeń np. o wirusach komputerowych. Próby wprowadzenia zakazu w dyrektywie UE rozsyłania e-maili o charakterze społeczno-politycznym zostały w 2002 r. odrzucone przez Parlament Europejski wobec protestów europejskich partii politycznych i organizacji społecznych.


Szkodliwość spamu
Spam jest szkodliwy z kilku przyczyn:

 • Powoduje zatykanie się łącz i blokuje miejsce na twardych dyskach.
 • Przetworzenie spamu zabiera czas serwerom spowalniając ich działanie.
 • Powoduje również stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, bo muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości.
 • Utrudnia czytanie "normalnej" poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu "przysypania" przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej.
 • Naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszta ponoszone na przeciw działanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji - a zatem jest formą wyłudzenia.
 • Narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści których nie życzyliby sobie oglądać - np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci. Spam wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi szkodliwymi programami.
 • Powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej.Prawo a spam

Od 10 marca 2003 r. obowiązuje "Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną" (Dz.U. Nr 144, poz 1204).

Art. 10.1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

2. Informacją handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyrazi zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności jeśli udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (...)

Art. 24.1. Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny.

2. Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 25. Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 23 i 24 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Art. 6.3 "Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz 271):

"Posłużenie się (...), pocztą elektroniczną, (...) w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta."

Art. 16.1 "Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z dnia 8 czerwca 1993 r.; zmiany: z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027):

Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

(...)

5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Polityka antyspamowa HostingFirmowy.pl

czyli zasady traktowania niepożądanych masowych przesyłek e-mail

Firma HostingFirmowy.pl Sp. z o.o. właściciel marki HostingFirmowy.pl nie zezwala na wykorzystywanie swych systemów komputerowych do przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mailowych o charakterze masowym. W szczególności zabrania się przesyłania e-maili nie posiadających prawidłowych nagłówków i adresów (Od, Do) lub zawierających sfałszowane nagłówki. Nie zezwala się także na przekazywanie listów e-mail do systemów HostingFirmowy.pl Sp. z o.o., za pomocą systemów komputerowych innego przedsiębiorcy bez jego zgody. HostingFirmowy.pl Sp. z o.o. nie zezwala także na przekazywanie do systemów HostingFirmowy.pl Sp. z o.o. takich listów e-mail, w których przy użyciu specjalnych technik ukryto źródło pochodzenia listu.

HostingFirmowy.pl Sp. z o.o. nie zezwala na wykorzystanie ich systemów do przesyłania listów e-mail naruszających postanowienia odpowiednich regulaminów świadczenia usług.

HostingFirmowy.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich prawnych i technicznych zabezpieczeń chroniących jej systemy przed przesyłaniem za ich pomocą niepożądanych przez odbiorców, przesyłek e-mailowych o charakterze masowym.
Stosowane mogą być między innymi następujące techniki:

 • Odrzucanie wszelkich połączeń bądź przesyłek e-mail pochodzących z adresów, na które wpłynęły (zweryfikowane przez administratorów) skargi.
 • Wypowiedzenie umowy klientowi na którego wpłynęły (zweryfikowane przez administratorów) skargi.
 • Odrzucanie wszelkich transmisji pochodzących z adresów zawartych na udostępnionych przez organizacje antyspamowe tzw. czarnych listach (ang. blacklists),
 • Odrzucanie przesyłek e-mail uznanych przez systemy antyspamowe HostingFirmowy.pl Sp. z o.o. za przesyłki o charakterze masowym, niepożądane przez odbiorców.
 • Odrzucanie przesyłek e-mail uznanych przez systemy antywirusowe HostingFirmowy.pl Sp. z o.o. za zawierające wirusy.
 • Odrzucanie połączeń bądź przesyłek e-mail, które posiadają znamiona ataków typu "mail-bombing" (wysyłanie bardzo dużej ilości przesyłek w krótkim okresie czasu)
 • Odrzucanie połączeń bądź przesyłek e-mail ze źródeł, które nie posiadają poprawnie skonfigurowanego DNS lub RevDNS.
 • Odrzucanie przesyłek e-mail zawierających sfałszowane nagłówki.
 • Odrzucanie połączeń nie spełniających standardu SPF (http://spf.pobox.com)


Względem użytkowników wykorzystujących systemy HostingFirmowy.pl Sp. z o.o. niezgodnie z ich przeznaczeniem, zwłaszcza do dystrybucji przesyłek e-mail o charakterze masowym, niepożądanych przez odbiorców mogą być wyciągnięte konsekwencje prawne.

Wszelkie reklamacje dotyczące odrzucenia przesyłki przez systemy HostingFirmowy.pl Sp. z o.o., w sposób inny od wymienionych w tej polityce, prosimy przesyłać na adres info@hostingfirmowy.pl

Pamiętaj, jeżeli masz pytania dotyczące oferowanych przez nas usług - jesteśmy do dyspozycji na naszym komunikatorze, gadu-gadu: 13872021, poprzez e-mail: info@hostingfirmowy.pl, formularz kontaktowy, telefon: 41 241-21-02.

Szukaj w pomocy

Zagubiony?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:
tel.: 41 241-21-02
gg: 13872021
e-mail: info@hostingfirmowy.pl
Pytania?
Twoje imię: Twój telefon: Twój e-mail: Twoje pytanie:

Jesteśmy bardzo zadowoleni z usług HostingFirmowy.pl.
Od samego początku naszej współpracy nie mieliśmy, żadnych problemów technicznych, i na wszystkie nasze prośby pracownicy Firmy reagują błyskawicznie.
Planujemy długotrwałą współpracę z Firmą Arena Internet, ze względu na Jej profesjonalizm i doświadczenie.
Gorąco polecamy też innym jeszcze nie do końca zdecydowanym.

Piotr Chrzan, Video-Max Sp. z o.o.
www.video-max.com.pl

HostingFirmowy, to solidny dostawca usług hostingowych. Rzeczowe podejście do tematu oraz elastyczna współpraca; sprawia że firma jest jak najbardziej godna polecenia.
Piotr Twardowski, Barlinek S.A.
www.barlinek.com.pl

Hosting wspaniały, kontakt natychmiastowy, doradztwo precyzyjne i rzeczowe. Czego można chcieć więcej od hostingu ?. Pink Crow poleca !
Hirek Wrona PinkCrow Sp. z o.o.
www.pinkcrow.pl